Odszkodowania Odzyskiwanie odszkodowań

AUTOMOBILE prowadzi działalność w dziedzinie likwidacji szkód polegającą na dochodzeniu odszkodowań od towarzystw i zakładów ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzenie szkód. Działalność tą prowadzi od 2003 roku, jednak doświadczenie w tego typu działalności posiada już od 1995 roku, kiedy to kadra pracownicza rozpoczęła swoje kształcenie w dziedzinie likwidacji szkód.

Odszkodowania obejmują wiele składników, najczęściej są to/nimi:


 • zadośćuczynienie,
 • koszty poniesione w związku ze zdarzeniem,
 • różnego rodzaju renty,
 • i wiele innych ...

Najczęściej reprezentujemy poszkodowanych którzy:


 • doznali obrażeń ciała,
 • doznali urazu psychicznego,
 • stracili kogoś bliskiego,
 • doświadczają pogorszenia sytuacji życiowej po utracie bliskiej osoby.

Reprezentujemy poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych (także w przypadku, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, jest nieznany) i innych.
Wstępna analiza spraw jest bezpłatna. Nasz Klient nie ponosi żadnych opłat wstępnych.


Przyjmujemy do realizacji sprawy, które wydarzyły się:
 • do 10 lat wstecz w przypadku, gdy w wyniku szkody prowadzono postępowanie karne przeciwko sprawcy,
 • do 20 lat wstecz w przypadku, gdy w wyniku szkody prowadzono postępowanie karne przeciwko sprawcy (zdarzenia po 16.02.2007 r.)

Za prowadzenie sprawy rozliczamy się prowizyjnie każdorazowo po wypłacie odszkodowania lub jego części.
Profesjonalną obsługę zapewniamy dzięki współpracy z niezależnymi rzeczoznawcami samochodowymi, biegłymi od rekonstrukcji wypadów drogowych, rzeczoznawcami majątkowymi, kadrą biegłych lekarzy oraz zewnętrznymi kancelariami prawnymi. Posiadamy również własne zaplecze prawne oraz specjalistów w zakresie likwidacji szkód.
Większość spraw o dochodzenie odszkodowania realizujemy na drodze polubownej. Jednak na drodze sądowej dochodzimy zasadnych odszkodowań, których ubezpieczyciel nie chce wypłacić. Obsługujemy szkody komunikacyjne, które wydarzyły się za granicą, lub których sprawcą na terenie Polski był cudzoziemiec.
Dochodzimy odszkodowań za utratę wartości rynkowej pojazdu po szkodzie z tytułu ubezpieczenia OC. Sprawdzamy także wyliczenia szkód całkowitych i częściowych.

Dochodzimy również odszkodowań z indywidualnych, nieobowiązkowych polis ubezpieczeniowych:


 • majątkowych (autocasco, domy, mieszkania, firmy ...),
 • osobowych (szczególnie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).,/

Zajmujemy się także sprawdzaniem i korygowaniem wyliczeń wypłat odszkodowań ze starych polis Ubezpieczenia Zaopatrzenia Dzieci sprzedawanych przez PZU S.A..
W przypadku, gdy Poszkodowany otrzymał już odszkodowanie, a nie jest przekonany, czy jego wysokość pozostaje w zgodzie z przepisami prawa lub ogólnymi warunkami ubezpieczenia, AUTOMOBILE. kontroluje zasadność wydanej decyzji. W większości spraw okazuje się, że wypłacone kwoty odszkodowań są zaniżane. W takim przypadku doprowadzamy na drodze odwoławczej do wypłaty pełnego odszkodowania.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy pytań prosimy o: skorzystanie z formularza kontaktowego lub wysłanie zapytania na adres automobilebb@gmail.com

 

Odszkodowania_kobieta